اینستاگرامآپاراتیوتیوبتلگرام

کسب و کار خود را
مسئولانه بسازید

ارزش ها

با کسب و کار مسئولانه آینده را تضمین کنید

آموزش

تخصص ما،برگزاری دوره های چون آشنایی با مسئولیت اجتماعی شرکتی،حاکمیت شرکتی،توسعه هیئت مدیره،ISO26000،ارتباطات مسئولانه در سطوح مقدماتی و حرفه ای می باشد.

بررسی بیشتر
استراتژی

تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی شرکتی و برنامه کوتاه مدت سرمایه گذاری اجتماعی،تدوین دستورالعمل های کمک های خیریه و اسپانسرینگ و برنامه استراتژیک توسعه برند از جمله ارزش های ما برای کسب و کار شماست.

بررسی بیشتر
برندینگ

مشاوره در ایجاد،گسترش و بازنگری برند شخصی یا شخصی با تکیه بر دانش گروه متخصصین این موضوع

بررسی بیشتر
حاکمیت شرکتی

عارضه یابی سازمانی،طراحی دستورالعمل های حاکمیت شرکتی و ارزیابی هیئت مدیره و مدیران برای شرکت‌های خانوادگی،بورسی و سایر بنگاه هایی که می خواهند بقای آینده خود را تضمین کنند.

بررسی بیشتر
مشاوره

مشاوره در توسعه کسب و کارها و برندینگ شخصی و برندینگ سازمانی،بازاریابی اجتماعی،چگونگی طراحی کمپین ها و برنامه های روابط عمومی،می باشد.

بررسی بیشتر
گزارش نویسی

تهیه گزارش جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار بر اساس استانداردهای روز دنیا برای کسب و کارهایی که می خواهند فعالیت های مسئولانه خود را در اختیار ذینفعان خود قرار دهند.

بررسی بیشتر

گالری تصاویر

آینده را تضمین کنید

تجربیات csr خود را با ما درمیان بگذارید
مسئولییت اجتماعی در سال ۱۴۰۰
رابطه منابع انسانی و csr
نقش دولت ها در csr
کرولی و قاعدگی
کسب و کار خانوادگی
گوش کنید و سپس بکار بگیرید
کرولی و قاعدگی
مسئولیت اجتماعی همراه با استراتژی
background
اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
دومین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
سومین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

تماس

برای ارتباط با ما می توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید.

ایمیل:
تلفن:

0912-4133121

با ما در تماس باشید