اینستاگرامآپاراتیوتیوبتلگرام

کارگروه حاکمیت شرکتی

به گزارش روابط عمومی،کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در واقع یک نهاد خودانتظام (SRO) است که در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و برمبنای «دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار» تشکیل گردیده‌است.
با حمایت سعید اسلامی بیدگلی،دبیرکل کانون کارگروه حاکمیت شرکتی و با هدف بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و همچنین آموزش و مشاوره به اعضا تشکیل گردیده است.
از اعضای این کارگروه می توان به دکتر حسینی مدیرعامل تامین سرمایه گذاری ملت،محمد مومن زاده مدیرعامل سرمایه گذاری سامان مجد،امین آذریان مدیرعامل کارگزاری انصار،خلیل ارجمندیان رئیس هیئت مدیره بانک دی،آرزو رضایی نماینده کانون و دبیر کارگروه و سایر اعضا اشاره نمود.
در این راستا تایماز سید مصطفایی،مشاور حاکمیت شرکتی نیز به عضویت اصلی این کارگروه نایل گردید.

https://iiia.ir/post/161/index.html

یک دیدگاه بنویسید