اینستاگرامآپاراتیوتیوبتلگرام

آرشیو

دومین جایزه سالانه به مهربانی را تایماز سید مصطفایی دریافت کرد

در دومین جایزه سالانه به مهربانی که توسط موسسه دارالکرام و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید،هیئت داوران موسسه نیکوکاری مهرآفرین را به جهت استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی در دوران کرونا برای تهیه و اهدای تبلت به دانش آموزان کم برخوردار در مناطق ...